18. ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ / KONGRE VE ÇALIŞTAY PROGRAMI

18. ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ / KONGRE VE ÇALIŞTAY PROGRAMI

https://drive.google.com/drive/folders/13bGIabEN6XDhO80xGBtgebmUOEmQ4PhY?usp=sharing

KONGRE KATILIM

18. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresine; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı'ndan 2023 yılında mezun olan psikolojik danışmanlar ve üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1, 2 ve 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. 2022 yılı ve öncesinde mezun olan psikolojik danışmanların başvurusu kabul edilmemektedir. Yapılan yanlış kesin kayıtlardan düzenleme kurulu sorumlu değildir ve kongre ödemelerinde ücret iadesi bulunmamaktadır.

KONGRE KESİN KAYIT İŞLEMİ

Kullanıcı kaydı oluşturan ve kongre katılım ücretlerini ödeyen katılımcılarımızın site üzerinden dekontlarını yükleyerek kongre kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
18. ULUSAL PDR ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

18. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, 15-16-17Eylül tarihlerinde, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Ted Üniversitesi işbirliği, Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi organizatörlüğünde ‘’Gençlerden Geleceğe: Zorlayıcı Zamanlarda Psikolojik İyi Oluş ’’ teması ile Ted Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongremize Türkiye’nin 67 üniversitesinden psikolojik danışman adayları katılım göstermiştir. 18. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresinde 1 panel, 14 konferans, 31 çalıştay ve 46 bildiri yer almıştır. 

İlk gün konferanslarında psikolojik danışmanın iyi oluşu, zorlayıcı yaşam olaylarında iyilik halini korumak ve sürdürmek üzere neler yapılabileceği, gelişim alanları bağlamında psikolojik sağlamlık, bilişsel davranışçı terapinin kapsamı ve öneminden bahsedilmiştir. Kongrenin ikinci gününde, mindfulness yaklaşımı, şema terapi bağlamında travma, karakter güçleri ve bireylerin karakter güçleriyle alakalı farkındalığı, umut kavramının genel olarak tanımı ve pasif umuda karşı aktif umut kavramının önemi ve gerekliliği ve psikolojik danışman yeterliliği ele alınmıştır.
Kongrenin son gününde Akran Zorbalığı ve Baş Etme Stratejileri konulu konferans Prof. Dr. Metin PİŞKİN tarafından gerçekleştirilmiştir. Akran zorbalığı ile ilgili dünyada ve ülkemiz özelinde yapılan araştırmalardan ve Okullarda zorbalığı önleme stratejilerinin neler olabileceğinden bahsedilmiştir. Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi’nin Öğrenci Topluluklarının Psikolojik İyi Oluşu Artıracak Faaliyetleri konulu PDOK Öğrenci Paneli, PDOK Temsil Heyeti Başkanı Ata Bartu BİÇER, PDOK Temsil Heyeti Sekreteri Melisa DEVECİ, PDOK Basın Yayın Sekreteri Hira TEMEL, Hacettepe PDR Topluluğu Başkanı Gülşah COŞKUN, Kocaeli PDR Topluluğu Başkanı İbrahim TERZİ’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Panelde deprem sonrası öğrenci topluluklarının psikolojik iyi oluşa olumlu anlamda etki edeceği amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedildi.

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında yer alan güncel ve ilgi çekici konularda gerçekleştirilen 31 farklı çalıştay tam kontenjanla gerçekleştirildi.
Derin Kas Gevşetme
Psikolojik Danışmanları Zorlayıcı Konulardan Olan Meslek Etiği Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar
Ergenlerle Bibliyoterapi
Oyun Terapisi
Zor Durumlarla Baş Etmede Önleyici Bir Dayanak: Çocuk -Ebeveyn İlişki Terapisi
Benimle Oynar mısın? 
Psikolojik Danışman Adayları İçin Etkili LinkedIn kullanımı
Kayıp ve Yas: Teoriden Uygulamaya
Sistemik Psikoterapi’de Problem Anlayışı ve Problem Dizilimi
Polyvagal Teori Ve Şema Terapi İlişkisi 
Psiko-onkolojiye yönelik müdahale yöntemleri
Okulda Pozitif Kariyer Danışma Uygulamaları
Güvenli ve Sağlıklı Romantik İlişkiler
Çocuğun Aklından Geçenler ve Ebeveyn Olmak
Terapötik Kartlarla Desteklenmiş Sanat Terapi Atölyesi
Bazen Bir Oyun Sadece Bir Oyundur: Çevrimiçi Oyunlar ve Gençlerde İyi Oluş
Pozitif Psikolojik Uygulamalarıyla Psikolojik İyi Oluşun Kaynaklarını Fark Etme, Geliştirme ve Değiştirme 
Danışmada Resimli Çocuk Kitapları (Bibliyoterapi) 
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapide Mucize Soru
Zor Zamanlarda Psikolojik Sağlık ve İlişkiler Vaka Çözümlemesi
Yaratıcı Drama ve Sosyal Kaygı 
İyimserlik için Pembe Gözlüklere mi İhtiyacım Var? (Seligman Öğrenilmiş İyimserlik Modeli ile İyimserliği Öğrenmek)
Sahada Travma İle Çalışmak
Akademik Yazımda Teknolojiyi Kullanma Sanatı: Kolaylaştırıcı Web Araçları Atölyesi
Bilişsel Davranışçı Terapistin El Çantası 
Flört Şiddeti ve Romantik İlişkilerden Beklentiler
Şema Kuramı Açısından Şiddete Bakış   
Çatışıyoruz Öyleyse Varız: Romantik İlişkiler
Masal Terapi Atölyesi
Pozitif Psikoterapi Bağlamında Kendini Keşif başlıklarında ruh sağlığı alanının çalışma alanlarından çalıştaylar düzenlendi.

SONUÇ
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son zamanlarda zorlayıcı yaşam olaylarının gittikçe daha sık yaşanması iyi oluş kavramının önemini ortaya koymuştur. Buradan hareketle öğrenci kongremizin teması Gençlerden Geleceğe: Zorlayıcı Zamanlarda Psikolojik İyi Oluş olarak belirlendi. Kongremizde psikolojik iyi oluş kavramı farklı yaklaşımlar bağlamında ele alınmıştır. Toplumun her kesiminden psikolojik iyi oluş kavramının önemine yönelik bilgilendirici, önleyici ve geliştirici çalışmalar yapılması ve var olan çalışmaların yaygınlaştırılması hedef olarak belirlenmiştir.
Zorlayıcı yaşam koşulları sonrasında hızla toparlanabilecek, gündelik yaşamına hızla uyum sağlayabilecek güçlü bireyler yetiştirmek önem arz etmektedir. Bu kapsamda toplumun her kesimine ( okul, aile-ebeveynler, medya, kurum ve kuruluşlar vb.) görev düşmektedir.
Zorlayıcı yaşam koşullarında yardım sunan psikolojik danışmanların da zaman zaman ikincil travma yaşayabileceği, dolayasıyla onların da desteklenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Lisans eğitimlerinden itibaren öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının artırılmasına yönelik yapılacak planlamalar konusunda öneriler getirilmiştir.
ÖNERİLER
Kongrede gerçekleştirilen seminer, çalıştay ve bildiri sunumlarından aktarılabilen bilgi birikimine bağlı olarak çeşitli kurum ve kuruluşlara aşağıdaki önerilerin iletilmesi kararlaştırılmıştır.
 1. Psikolojik danışman eğitimine yönelik öneriler:
 • Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarını psikolojik danışmanların iyi oluşlarına katkıda bulunabilecek özbakım gibi konuların işlenmesi ve programlara dahil edilmesi
 • Uygulama derslerinde hizmet sunucu olan psikolojik danışmanların hizmet sunulan kitlenin iyi oluşuna yönelik konu başlıkları etkilenmesi
 • Hak savunuculuğu gibi, danışanların iyi oluşlarına katkı sağlayacak konuların seçmeli ders olarak müfredata eklenmesi
 1. Psikolojik danışma uygulayıcılarına yönelik öneriler
 • Psikolojik danışmanların mesleki ve kariyer gelişim planlarını yaparken iyi oluşlarının diğer her türlü değişkenin üzerinde tutmaları gerektiği noktasında farkındalık oluşturulması
 • Hizmet sunulan kitlenin öncelikli ihtiyacının iyi oluş düzeyini korumak ve geliştirmek olduğunun bilinci ile önleyici ve koruyucu hizmetlere ağırlık verilmesi
 1. Araştırmacılara yönelik öneriler
 -Psikolojik danışmanların iyi oluşlarını artırabilecek önemli noktaları içeren bir el kitabının hazırlanması
-Mevcut psikolojik danışman iyi oluşuna katkı sunan programların ihtiyaca yönelik olarak güncellenmesi
 1. Politika yapıcılara öneriler
-Kamu ve özel kurumlarda çalışan psikolojik danışmanların özlük haklarının çalışan iyi oluşu açısından değerlendirilerek gerekli iyileştirmelere gidilmesi
-Kurum ve kuruluşların strateji planlarında, eğitim ve mesleki gelişim planlarında iyi oluşa vurgu yapılması ve bu kapsamdaki düzenlemelerin ilgili planlarda yer alması

 
 

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  24 Temmuz 2023
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  9 Eylül 2023
 • Kongre Programının Açıklanması
  9 Eylül 2023
 • Bildirili ve Bildirisiz katılımcı kayıt son tarih
  10 Eylül 2023
 • Kongre Tarihi
  15-16-17 Eylül 2023

Kongre Afişi